ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 8-6-2019:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΠΑΝΙΔΗΣ  Πρόεδρος
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ  Αντιπρόεδρος
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΙΔΟΥ  Γραμματέας
ΧΑΤΖΗΜΕΝΤΩΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ταμίας
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Μέλος