ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ανακοινώνουμε πως η Γεν. Συνεύλεση του ΣΟΘ θα γίνει στις εγκαταστάσεις τις Σίνδου στις 11 Σεπτεμβρίου 2021 με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε ισχύ.